niedziela, 28 grudnia 2008
Rośniemy w siłę!
Z radością informujemy, iż dniu wczorajszym zarząd Stowarzyszenia uroczyście przyjął w nasze szeregi nową członkinię. Po części oficjalnej i okolicznościowych przemówieniach był czas na integrację i bliższe zapoznanie. Nasza nowa koleżanka jest pełną energii i pomysłów studentką dwóch kierunków: kulturoznawstwa oraz historii sztuki. Jej wiedza i zaangażowanie na pewno wzbogacą działalność naszej organizacji. Jest nas coraz więcej! Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia, prosimy o kontakt: liber.liber@o2.pl
17:19, liber.liber
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 21 grudnia 2008
Program "Młodzież w działaniu" - byliśmy, podpatrywaliśmy, uczyliśmy się...

Zimnego i wietrznego 16 grudnia 2008 r. dwuosobowa delegacja naszego Stowarzyszenia miała przyjemność brać udział w szkoleniu "Młodzież w działaniu". Spotkanie odbyło sie w Europejskim Domu Spotkań w Lublinie. W dość kameralnym gronie (co było lekkim zaskoczeniem dla nas) słuchaliśmy o możliwości dofinansowania naszych działań które planujemy na rok 2009 oraz budowaliśmy sieć kontaktów międzystowarzyszeniowych które napewno w przyszłości zaprocentują.

Młodzież w działaniu
18:53, liber.liber , o nas
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 11 grudnia 2008
Piszą o nas!

Jeszcze na dobre nie zaczęliśmy działalności, a już jesteśmy obecni w lokalnych mediach. Artykuł w grudniowym numerze "Głosu Ziemi Bychawskiej" można przeczytać tutaj:

http://www.bychawa.pl/gazeta/2008-12-10_GZB_nr202_8.pdf

20:32, liber.liber , media
Link Dodaj komentarz »
Logo

Jako profesjonaliści, oczywiście musimy mieć swoje logo...padło kilka propozycji. Podczas walnego zebrania głosowaliśmy i zwyciężył ten oto projekt:

20:28, liber.liber , o nas
Link Dodaj komentarz »
Statut uchwalono (działania)

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1)  Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizację szkoleń, pogadanek i oraz innych form poszerzania       wiedzy;
2)  Odzyskiwanie z bibliotek i innych instytucji starych książek przeznaczonych do utylizacji i wprowadzanie ich do       ponownego obiegu;
3)  Pomoc bibliotekom i współdziałanie z nimi;
4)  Organizacja otwartych dyskusji, debat, konferencji, zjazdów i seminariów;
5)  Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, takich jak wystawy, koncerty, happeningi artystyczne i tym podobne;
6)  Rozwijanie twórczości, kreatywności i wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację różnego rodzaju       konkursów;
7)  Wydawanie publikacji w wersji papierowej i elektronicznej;
8)  Pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej w dostępie do podręczników szkolnych oraz innych źródeł informacji;
9)  Organizowanie akcji charytatywnych, kiermaszy, festynów, kwest;
10) Stworzenie przestrzeni publicznej dla spotkań młodzieży i dorosłych;
11) Popieranie pielęgnacji zabytków oraz działalność na rzecz ochrony, bądź reaktywacji miejsc lokalnie uznawanych za       kultowe;
12) Realizacja projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia samodzielnie lub we współpracy z partnerami z sektora       pozarządowego, administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami;
13) Współpracę z samorządem lokalnym, ponadlokalnym oraz organami centralnymi w zakresie realizowania zadań z       obszaru pomocy społecznej;
14) Umacnianie partnerskiej współpracy organizacjami pozarządowymi i z administracją publiczną wszystkich szczebli

20:21, liber.liber , o nas
Link Dodaj komentarz »
Statut uchwalono (Cele)

CELE:

1)  Popieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
2)  Propagowanie wiedzy o roli książki, bibliotek i ośrodków informacji naukowej w społeczeństwie;
3)  Wspieranie idei czytelnictwa oraz jednoczenie lokalnych bibliofili i miłośników książek;
4)  Aktywizacja kulturalna i intelektualna środowiska lokalnego;
5)  Popieranie inicjatyw kulturalnych;
6)  Tworzenie forum wymiany myśli i poglądów;
7)  Integracja środowiska lokalnego z uwzględnieniem osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
8)  Szerzenie i ułatwianie rozwoju kultury w społeczeństwie regionu ze szczególnym uwzględnieniem jego własnej tożsamości;
9)  Pielęgnowanie pamięci historycznej i dziedzictwa kulturowego regionu;
10) Promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej, turystyki z akcentem na agroturystykę;
11) Aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury;
12) Działania na rzecz ochrony środowiska i wykorzystania źródeł energii odnawialnej;
13) Upowszechnianie postaw ekologicznych;
14) Rozwijanie współpracy na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym oraz międzynarodowym

20:18, liber.liber , o nas
Link Dodaj komentarz »
Słuszna idea
Idea narodziła się już w listopadzie, jednak koncepcja pisania bloga dopiero teraz...sięgnijmy więc pamięcią wstecz..
Jesteśmy grupą przyjaciół/znajomych, w różny sposób powiązanych z małym miasteczkiem we wschodniej Polsce - Bychawą... Jest nas około dwadzieścia osób. Spotykaliśmy się towarzysko od wielu już lat...jakiś czas temu okazało się, że to nam nie wystarcza, pojawiła się myśl: zróbmy COŚ. Nie czekajmy na gotowe rozwiązania, sami kreujmy lokalną rzeczywistość, obudźmy uśpionych od lat sąsiadów - mieszkańców Bychawy. I tak oto powstało nasze Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Liber Liber"...
19:11, liber.liber , o nas
Link Dodaj komentarz »